701

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “(Babası) Ömer İbnu'l-Hattab (ra) dedi ki:

“ Resulullah (sav), (zaman zaman) bana ihsanda bulunuyordu. (Her seferinde ben): '(Ey ALLAH'ın Resûlü!) bunu, buna benden daha muhtaç olan birine verseniz!' diyordum. Resulullah (sav) da buyurdular:"

“ Al bunu! Bu maldan, sen istemediğin ve gelmesini bekler durumda olmadığın halde gelen bir şey olursa, onu al ve temellük et (yani kendi malın kıl, malın olduktan sonra) dilersen ye, dilersen sadaka olarak bağışla. (Bu vasıfta) olmayan mala nefsini bağlama!”

(Hadisi İbnu Ömer'den rivayet eden) Sâlim der ki: “Bu (hadis) sebebiyle Abdullah, kimseden bir şey istemezdi. (kendiliğinden) gelen bir şey olursa onu da reddetmezdi.”

(Buhari, Akhâm 17)

   

-->