704

(Abdullah) İbnu Ebi Evfa anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

Kadı zulmetmedikçe, ALLAH Teâla Hazretleri onunla birliktedir (yardımcısıdır). Zulme yer verdiği zaman onu terkeder, artık şeytan onunla beraber olur.”

(Tirmizi, Ahkâm 4)

   

-->