705

Ebu Hureyre, İbnu Amr İbni'l-Âs (ra) anlatıyor:

“Resulullah (sav), hükümde rüşvet alan ve rüşvet veren (ve aracılık eden) kimseyi lanetlemiştir.”

(Tirmizi, Ahkâm 9)

   

-->