708

Eş'as İbnu Kays'ın anlattığına göre, Humus'tan bir köleyi Abdullah'tan yirmi bin (dirhem)e satın almış ve Abdullah kölenin bedelini almak üzere kendisine bir adam göndermiştir. Adam gelince Eş'as:

“ Ben onu on bine satın aldım.” dedi. Abdullah da:

“ Öyleyse seninle benim arama (hakem olacak) bir kimse tayin et!” dedi. Eş'as:

 “Benimle kendi aranda sen hakem ol!” dedi. Abdullah:

“ Ben Resulullah (sav)'ın:

“Alış-veriş yapan iki kişi ihtilafa düşerlerse ve aralarında da delil yoksa, mal sahibinin söylediği esas alınır veya (alış-verişi) terk ederler.” dediğini işittim.” dedi.”

 (Ebu Davud, Büyü 74)

   

-->