717

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“(Kıyamet günü) bir adam bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve:

“ Ey Rabbim! Bu, eni öldürdü!” der. Aziz ve Celil olan ALLAH da:

“ Onu niye öldürdün?” diye sorar. Adam:

“ İzzet senin için olsun diye öldürdüm!” der. Rab Teâla:

“İzzet benim içindir!” buyurur. Bir başka adam da bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve:

“ Ey Rabbim! Bu, beni öldürdü!” der. Aziz ve Celil olan ALLAH:

“ Onu niye öldürdün?” diye sorar. Adam:

“ İzzet falancanın olsun diye öldürdüm!” der. Rab Teâla:

“İzzet falancanın değildir!” buyurur. Adam (öbürünün) günahıyla döner.”

(Nesâi, Tahrîm 2)

   

-->