723

Amr İbnu Şu'ayb an ebihi an ceddihi (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim sahte doktorluk yapar ve kendisinden tedavi olunmazsa, bu kimse (sebep olacağı neticeyi) tazmin eder.”

(Ebu Davud, Diyât 25)

   

-->