724

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Öldürme tarzında insanların en ölçülüsü, iman sahipleridir.”

(Ebu Davud, Cihâd 120)

   

-->