727

Mikdâm İbnu Ma'dikerb (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ (Benî Âdem'den) hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir taamı asla yememiştir. ALLAH'ın peygamberi Davud (as) elinin emeğini yerdi.”

(Buhari, Büyü 15)

   

-->