735

Esma Bintu Yezid (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi sizi yalanın peşine düşmeye sevkeden şey nedir? Halbuki, üç yer hariç yalanın her çeşidi ademoğluna haramdır. Bu üç yere gelince:

   1. Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalanı.

   2. Harpte söylenecek yalan; çünkü harp bir hileden ibarettir.

   3. İki Müslüman arasında sulhü sağlamak kasdıyla söylenen yalan.”

(Tirmizi, Birr 26)

   

-->