744

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ ALLAH, kıyamet günü, büyüklenerek elbisesini sürüyenin yüzüne bakmayacaktır.”

Bir diğer rivayette: “Elbisesini çalımla sürüyene bakmayacaktır.” denmiştir.

(Buhari, Libas 1,2,5)

   

-->