746

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek.”

(Buhari, Libas 5)

   

-->