753

İbni Ebi Müleyke anlatıyor: “ Hz. Aişe (ra)'ye:

“Kadın (erkeğe mahsus) ayakkabı giyer mi?” diye sormuştum:

“ Resulullah (sav) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti!” diye cevap verdi.”

(Ebu Davud, Libas 31)

   

-->