754

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti.”

(Ebu Davud, Libas 31)

   

-->