773

Muğire İbnu Şu'be (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ölüler hakkında kötü konuşmayın, sonra dirileri üzersiniz.”

(Tirmizi, Birr 51)

   

-->