781

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ ALLAH Teâla Hazretleri şöyle buyurdular:"

' Ey ademoğlu! Kendini ibadetime ver, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakrını kapayayım. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum, fakrımı da kapamam.'”

(Tirmizi, Kıyamet 31)

   

-->