784

Mutrıf İbnu Abdillah, babası (ra)'dan naklediyor: “Benî Âmir heyetiyle Resulullah (sav)'ın yanına gelmiştik.

“Sen bizim efendimizsin!” diye hitap ettik.

“ Efendi, ALLAH'tır!” buyurdular. Biz:

“ Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!” dedik. Bize buyurdular:

“ Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!”

(Ebu Davud, Edeb 10)

   

-->