8

Cabir İbnu Abdillah el-Ensari (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki):

“İki şey vardır gerekli kılıcıdır!” Bir zat: “Ey ALLAH'ın Rasulü! Gerekli kılan bu iki şeyden maksat nedir?” diye sordu. Hz. Peygamber (sav): “Kim ALLAH'a herhangi bir şeyi ortak kılmış olarak ölürse, bu kimse ateşe girecektir. Kim de ALLAH'a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse, o da cennete girecektir.” cevabını verdi. (Müslim, İman 151)

   

-->