801

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınzıdan atmış olursunuz.”

(Buhari, Cenâiz 52)

   

-->