803

Husayn İbnu Vahvah (ra) anlatıyor:

“ Talha İbnu'l-Berâ hastalandığı zaman, Resulullah (sav) ona geçmiş olsun ziyaretine geldi. (Yakınlarına) buyurdular:"

“Ben onda ölüm alametinin zuhurunu gördüm. (Ölümünü) bana hemen haber verin ve acele davranın. Çünkü, Müslüman bir kimsenin ailesi içerisinde hapsedilmesi uygun değildir.”

(Ebu Davud, Cenâiz 38)

   

-->