808

Nesâi, Hz. Enes (ra)'dan naklediyor: “ Resulullah (sav) bir kabirden ses işitmişti:

“ Bu ne zaman öldü? (Bileniniz var mı?)”  buyurdular.

“ Cahiliye devrinde!” dediler. Bu cevaba sevindi ve:

“ Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım kabir azabını size de işittirmesi için dua ederdim.” buyurdular.”

(Müslim, Cennet 68)

   

-->