809

Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

Kul kabrine konulup, yakınları da ondan ayrılınca -ki o, geri dönenlerin ayak seslerini işitir- kendisine iki melek gelir. Onu oturtup:

“ Muhammed (sav) denen kimse hakkında ne diyordun?” diye sorarlar. Mü'min kimse bu soruya:

“Şehadet ederim ki, O, ALLAH'ın kulu ve elçisidir!” diye cevap verir. Ona:

“ Cehennemdeki yerine bak! ALLAH orayı cennette bir mekana tebdil  etti.” denildi. (Adam bakar) her ikisini de görür. ALLAH da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar.

Eğer ölen kafir ve münafık ise (meleklerin sorusuna):

“ (Sorduğunuz zatı) bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!” diye cevap verir. Kendisine:

“ Anlamadın ve uymadın!” denildi. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa vurulur. (Sopanın acısıyla) öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden ibaret olan) iki ağırlık dışında ona yakın olan bütün (kulak sahipleri) işitir.”

(Buhari, Cenâiz 68)

   

-->