812

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariye (bırakan), veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine dua edecek salih evlat (bırakan).”

(Müslim, Vasıyyet 14)

   

-->