814

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Biriniz mescidde iken uyuklayacak olursa, bulunduğu yerden bir başka yere gidip orayı değiştirsin.”

(Ebu Davud, Salât 239)

   

-->