823

Hz. Câbir (ra) anlatıyor:

“ Hudeybiye günü, halk susadı. Aleyhisselatu vesselam'a geldiler. Resulullah'ın önünde deriden mamul bir su kabı vardı, abdest aldı. Halkmona doğru sokuldu. Bunun üzerine:

“ Neyiniz var?”diye sordu.

“ Yanımızda abdest almaya ve içmeye önünüzdekinden başka suyumuz kalmadı!” dediler. Aleyhisselatu vesselam, derhal ellerini kaba koydu. Derken, parmaklarının arasından su kaynamaya başladı, tıpkı gözlerin kaynaması gibiydi. Hepimiz ondan içtik.”

Hz. Câbir'e:

“ O gün kaç kişiydiniz?” denildi.

“ Eğer, biz yüz bin de olsak su yetecekti, ama biz bin beş yüz kişi idik.” cevabını verdi.”

(Buhari, Menâkıb 25)

   

-->