828

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: 

“Ay, Resulullah (sav) zamanında iki parçaya bölündü. Aleyhisselatu vesselam bunun üzerine:

“Şahid olun!” buyurdu.”

Bir diğer rivayette:

“...Biz Mina'da Resulullah (sav) ile beraberken, ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın arkasında, bir parçası dağın önünde idi. Bize:

“Şahid olun!” buyurdu.”

(Buhari, Menâkıb 27)

   

-->