838

İbnu Abbas (ra) anlatıyor:

“ Bakire bir kız, Resulullah (sav)'a gelerek, kendisi istemediği halde, babasının evlendiridğini söyledi. Resulullah (sav), (bu nikahı) kabul edip etmemede kızı muhayyer bıraktı.”

(Ebu Davud, Nikâh 25)

   

-->