843

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) hutbe verirken, güneşte ayakta duran bir adam gördü. Bunun niye orada durduğunu sordu.

“ Bu Ebu İsrail'dir, güneşte durarak oruç tutmaya, yiyip içmemeye, gölgede oturmamaya ve konuşmamaya adak adamıştır!” dediler. Resulullah Aleyhisselam:

“ Ona söyleyin; gölgelensin ve konuşsun, ancak orucunu tamamlasın.” buyurdular.”

(Buhari, Eymân 31)

   

-->