847

Temimu'd-Dâri (ra) anlatıyor: Resulullah (sav):

“ Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!” demiştir. Biz sorduk:

“Ey ALLAH'ın Resûlü! Kimin için hayırhah olmaktır?”

“ ALLAH için, ALLAH'ın kitabı için, Resûlü için ve Müslümanların imamları ve hepsi için!” buyurdular.”

(Müslim, İman 95)

   

-->