852

Zeyd İbnu Halid (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) Hudeybiye'de, bize, geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namaz bitince cemaatin önüne geçti ve:

“ Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?” buyurdu. Cemaat:

“ ALLAH ve Resûlü bilir!” dediler.

“ ALLAH Teâla Hazretleri: “Kullarımdan bir kısmı bana mü'min, bir kısmı da kafir olarak sabahladı. ‘ALLAH'ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı.’ diyen bana mü'min, yıldızları da inkar edici olarak  sabahladı. Kim de: ‘Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı.’ dediyse o da bana kafir, yıldıza mü'min olarak sabaha erdi.” dedi!” buyurdular.”

(Buhari, Ezan 156)

   

-->