857-858

İbnu Abbas ve İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Bir kimse bir atiyye de bulunur veya bir hibede bulunursa, sonradan atiyye ve hibesinden rücû etmesi ona helal olmaz, sadece baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir.”

“ Atiyye ve hibesinden dönen, kusmuğuna dönen köpek gibidir.”

(Ebu Davud, Büyû 83)

   

-->