859

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) yemin teklif ettiği bir kimseye şöyle söyledi:

“ Haydi! Kendinden başka ilah olmayan ALLAH'a kasem ederek o kimsenin, yani iddia sahibinin sende hiçbir şeyi olmadığına yemin et!”

(Ebu Davud, Akdiye 24)

   

-->