860

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav)'ın yaptığı yeminlerin çoğu şöyleydi:

“Kalpleri çeviren zâta yemin olsun, hayır!”

(Buhari, Eymân 3)

   

-->