874

Ebu Eyyub (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma.”

(Tirmizi, Nikâh 1)

   

-->