876

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) Eşeccü Abd'il-Kays'a dedi ki:

“ Mukakkak ki sende, ALLAH ve Resûlünün sevdiği iki haslet var; hilm ve teenni.

(Tirmizi, Birr 66)

   

-->