878

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim ALLAH adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin; kim ALLAH adına isterse ona verin; kim sizi davet ederse ona icabet edin; kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun; şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona karşılık vermiş görünceye kadar dua edin.”

(Nesâi, Zekât 72)

   

-->