880

Sahiheyn ve Tirmizi'de Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“ ALLAH Teâla Hazretleri şöyle buyurdu: “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.” 

(Buhari, Tevhîd 35)

   

-->