881

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ ALLAH Teâla hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.”

(Tirmizi, Da'avât 146)

   

-->