889

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vereyim mi? Ateş, (halka) her yakın olana, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.”

(Tirmizi, Kıyamet 46)

   

-->