891

Huzeyfe (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Bir mü'minin nefsini alçaltıp zelil kılması muvafık değildir.” Orada bulunanlar:

“Kişi nefsini nasıl zelil kılar?” dediler.

“ Takat getiremeyeceği belaya karşı kendini ileri sürer!” buyurdular.”

(Tirmizi, Fiten 67)

   

-->