893

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Mü'min saftır, kerimdir. Fâcir, hilekardır, leimdir (alçaktır).”

(Ebu Davud, Edeb 6)

   

-->