897

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Üç kişi vardır, kıyamet günü ALLAH Teâla Hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz; onlara elîm bir azab vardır:

* Zina eden yaşlı,

* Yalan söyleyen devlet reisi,

* Büyüklenen fakir.”

(Müslim, İman 172)

   

-->