900

Sehl İbnu Sa'd (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veririm.”

(Buhari, Rikâk 23)

   

-->