903

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kişi zina edince, iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallak durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner.”

(Ebu Davud, Sünnet 16)

   

-->