906

Câbir İbnu Abdillah el-Ensari (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevketmiştir.”

(Müslim, Birr 56)

   

-->