911

Hz. Ebu Bekr es-Sıddık (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.”

Bir diğer rivayette de şöyle buyrulmuştur:

“Cennete ne bozguncu, ne cimri ne de başa kakıcı giremez.”

(Tirmizi, Birr 41)

   

-->