912

İbnu Âmir İbni'l-Âs (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.”

(Nesâi, Zekât 66)

   

-->