914

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim, görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse, kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür.”

(Buhari, Tabir 45)

   

-->