930

Ebu Ümâme (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü; ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.”

(Ebu Davud, Edeb 7)

   

-->