280

Sehl İbnu Sa'd (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua.” (Muvatta, Nidâ 7)

   

-->