357

Hz. Ebu Bekr (ra) şu hadisi rivayet etti: Resulullah (sav)'ı dinledim, demişti ki:

“Günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılan, sonra da ALLAH Teâla Hazretlerine tövbe eden her insan mutlaka mağfiret olunur.”

Sonra da şu ayeti okudu (mealen):

“Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde ALLAH'ı zikrederler, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları ALLAH'tan başka bağışlayan kim vardır?”

[(Âl-İmrân, 3/135), (Tirmizi, Tefsir)] 

   

-->